FCVS

Kvestor ČVUT a Fakulta strojní ČVUT v Praze
ve spolupráci s CS-PROJECT spol. s r.o.

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Využití metody Full Cost na vysokých školách

který se koná ve čtvrtek 13. března 2014 od 9.00 hod.

Preambule
Hlavní vlna zavádění metodiky FC na veřejných vysokých školách (VVŠ) v ČR pomalu končí. Oproti roku 2010, kdy výzva 2.4 OPVK umožnila 9 mimopražským univerzitám podat své projekty implementace FC, se mnohé změnilo.

Některé metodiky FC už byly v různé podobě implementovány do IS. To přineslo často komplexní a strukturovaný pohled na činnosti univerzity. Řada VVŠ nyní vnímá intenzivně příležitost či potřebu použít tento nástroj pro interní finanční a nákladový management a dále jej rozvíjet. Pro ně se tak dobře nastavený a používaný FC nástroj stává konkurenční výhodou.

Cíl semináře
Seminář má za cíl poskytnout platformu pro diskuzi o možnostech praktického využití implementovaných nástrojů FC při řízení ekonomické udržitelnosti vysoké školy v oblasti vzdělávacích aktivit VŠ, pro řízení projektů VaV, ekonomické činnosti a dalších možnostech využití. Účastníci zde získají odpovědi na otázky:

 • v jaké fázi zavedení FC se nacházejí vybrané univerzity,
 • jaké měli očekávání pro využití FC,
 • jaké jsou skutečné přínosy zavedených modelů,
 • jaké nové otázky či rizika vyplynula ze zavedení FC,
 • jaké změny zavádění FC vyvolávají na VŠ,
 • jaký bude postoj MŠMT k financování s využitím FC pro období 2014 ‑ 2020.

Program semináře
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:10 Zahájení semináře, Mgr. Jan Gazda, kvestor ČVUT
09:10 – 09:30 Zástupce společnosti CS-PROJECT, Josef Vlček, MBA
09:30 – 09:45 MŠMT Ing. Barbora Holková k problematice financování úplných nákladů v období 2014-2020

09:45 – 10:00 ČVUT, Praha Ing. Jiří Zápotocký
10:00 – 10:15 TUL, Liberec, Ing. Markéta Dubová, Ph.D.
10:15 – 10:30 VŠB-TUO Ostrava, Ing. Martin Boháč

10:30 – 10:45 přestávka (káva, čaj, zákusek)
10:45 – 11:00 UHK, Hradec Králové Ing. Stanislav Klik
11:00 – 11:15 UPOL, Olomouc Mgr. Ivan Drábek
11:15 – 11:30 ZČU, Plzeň Ing. Tomáš Kotouč

11:45 – 12:15 Polední přestávka (studený a teplý bufet)
12:15 – 13:00 Panelová diskuze: Jaký význam má nebo by měl mít full cost v rámci řízení vysoké školy
13:00 – 13:10 Závěr semináře

Účastnický poplatek
2 000,- Kč včetně DPH při platbě nejpozději 28. 2. 2014
2 500,- Kč v případě úhrady po tomto termínu

Poplatek zahrnuje
náklady na seminář, sborník přednášek, občerstvení, oběd a DPH 21%

Způsob platby
bankovním převodem, platební kartou on-line nebo mail order
Faktura předem bude zaslána jen na vyžádání, jinak bude vystavena až po připsání účastnického poplatku na účet semináře a účastníkovi zaslána e-mailem. Originál daňového dokladu obdrží účastnící u registrace na seminář.

Bankovní spojení
Název banky: KB a.s., Dejvická 52, 160 59 Praha 6

Název účtu: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6
IČ – 68407700, DIČ – CZ68407700
Číslo účtu: 19-5505030267/0100;
IBAN – CZ 4201 000 000 195505030267

variabilní symbol – 840 840 1412
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno/a účastníka/ů semináře.

Přihlášky
Přihlášení vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti proveďte nejpozději do 28. 2. 2014.

Podmínky registrace
Zpracování přihlášky a zaplacení účastnického poplatku (kromě přednášejících). Registrace bude potvrzena elektronicky.
Účastnický poplatek se nevrací, ale je možné zastoupení jinou osobou.

Místo konání
ČVUT v Praze
Fakulta strojní
konferenční místnost (č. 17, přízemí vlevo)
Technická 4
166 07 Praha 6 – Dejvice
Dopravní spojení: metro A – stanice Dejvická

Bližší informace
Odborný program: Josef Vlček – jvlcek@cs-project.cz

Ostatní záležitosti: Terézia Němcová – terezia.nemcova@fs.cvut.cz
Pozvánka ke stažení

Závazná přihláška k účasti na semináři
povinné údaje jsou označeny *

  Vysílající organizace – fakturační údaje

  Organizace:

  *

  Oddělení:

  Ulice a číslo:

  *

  Město:

  *

  PSČ:

  *

  IČ:

  *

  DIČ:

  Kontaktní osoba:

  *

  E-mail:

  *

  Tel:

  *

  Web:

  Banka:

  Číslo účtu:

  Přihlašujeme tyto účastníky

  1. Jméno:

  Příjmení:

  E-mail:

  2. Jméno:

  Příjmení:

  E-mail:

  3. Jméno:

  Příjmení:

  E-mail:

  Způsob úhrady (více informací viz pozvánka na seminář)

  bankovním převodemplatební kartou - online (1)platební kartou - mail order (2)zdarma (přednášející, host apod.)

  (1) přes zabezpečenou platební bránu - odkaz na platební link Vám bude zaslán e-mailem,
  akceptujeme tyto karty - VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
  (2) viz přiložený formulář, akceptujeme embosované karty VISA a MasterCard

  Poznámka

  Storno podmínky
  Uhrazený účastnický poplatek se v případě zrušení účasti nevrací, ale je možné zastoupení jinou osobou.


  Zaškrtnutím políčka a odesláním této přihlášky, souhlasíme se storno podmínkami a pro potřeby semináře, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., dobrovolně udělujeme organizátorům semináře souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů.

  Ochrana proti spamu

  Pro použití CAPTCHE, musíte mít nainstalovaný plugin Really Simple CAPTCHA.

  Po odeslání závazné přihlášky obdržíte na zadaný email automatické potvrzení o doručení Vaši přihlášky. Na seminář budete přihlášeni jakmile bude platba připsána na náš účet. Fakturu (daňový doklad) obdržíte elektronicky na zadaný email, její originál bude předán účastníkovi u registrace v den konání semináře. Faktury předem zasíláme jen na vyžádání.